Kira Ödemeleri BA formunda hangi tutar üzerinden bildirilmeli ?

tarafından admin
Kira Ödemeleri BA formunda hangi tutar üzerinden bildirilmeli ?

Değerli meslektaşlarım,

Tarafıma mail yolu ile ulaşan sorular arasında kira ödemeleri ile ilgili sorular oldukça fazla.

Bu nedenle konuya girmeden önce kısa bir özet geçelim ki mevzuat ile ilgili bazı konuları tekrar hatırlamış olalım.

Kira ödemelerinde banka yolu ile ödeme zorunluluğu 01/01/2008 tarihinden itibaren meskenlerde 500 TL ve üzeri için geçerliyken, işyerlerinde ödeme tutarı ile ilgili bir sınırlama konmamış ve tutar 1 TL dahi olsa banka yolu ile ödeme zorunluluğu getirilmişti. O günleri hatırlıyorum da zaman ne çabuk geçmiş .

BA-BS formu ile ilgili düzenlemelerin dayanağını 396 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği oluşturmakta (27483 sayılı resmi gazete, 04/02/2010).

Net mi, brüt mü ?

Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinde ödenen net tutarın mı, brüt tutarın mı dikkate alınacağı ile ilgili tereddütler yaşanmaktadır. Gerek tarafımıza ulaşan mailler, gerekse forum ve sosyal ağlarda bu konu ile ilgili çeşitli yorumlar yapılmaktadır.

Biz en iyisi yoruma mahal vermeden gelir idaresinin taleplerine bakalım ki, hatalı işlem yapmamış olalım. 396 sayılı VUK tebliğinin 1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler bölümünde sorumuzun cevabı yer almaktadır.

1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler

1.2.1.    Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

“1.2.2.    Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” nun Tablo II alanında bildirilecektir.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.”

Şeklinde bilgilendirilmektedir. Yine gelir idaresi başkanlığı gib.gov.tr adresinde sıkça sorulan sorular arasında bu konuya açıklık getirmiştir. Onu da buraya kopyalayalım ki, hem ikna edici bir kaynak olsun hem de uzun bir şeyler yazmış gibi görünelim J

SORU 5: İşyerimiz için ödediğimiz kirayı Ba formunda bildirecek miyiz?

396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (1.2.1.) numaralı bölümüne göre işyeri kira bedelinin Ba bildirimine dahil edilmesi gerekmektedir. Aynı Tebliğin (1.2.2.) numaralı bölümünde “Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır” ifadesi yer almaktadır. Buna göre belgede gelir vergisi tevkifatına da yer verilmesi halinde kesintiden önceki brüt tutarın bildirilmesi gerekmektedir.”

Makalemizdeki gerçek kişiler, kira ödemesi için tarafımıza fatura düzenlemeyen kişiler olarak kullanılmaktadır. Eğer gerçek kişiler vergi mükellefi olarak bilançolarında göstermiş olduğu maddi duran varlıkları kiraya veriyorsa zaten fatura düzenleyecektir. Eğer kira ödemeleri fatura karşılığı yapılıyorsa bu durumda KDV hariç tutar dikkate alınacaktır. Bu bilgi de mesleğe yeni merhaba diyen arkadaşlarımıza yardımcı olmak maksadı ile burada yer alsın.

Böylelikle, kira tutarı ba formunda bildirilmeli mi, bildirilmemeli mi tartışmalarına da nokta koymuş olalım.

BA formunda bildirmediğimiz kiralar için ceza yermiyiz ?

Ba formunda, gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinin bildirilmediğinden dolayı herhangi bir ceza kesildiğine tanık olmadım ama yine de doğrusunu yapmak gerekir.

Gelir idaresi başkanlığı 2013 yılında yaptığı duyuruda BA-BS formları ile ilgili köklü değişiklik yapacağını, öncelikle belge, tutar, vergi no gb konularda uyuşmazlıklar olması halinde bildirimde bulunacağı, düzletme yapılmazsa ceza kesileceği yönünde açıklamada bulunmuştu. Yıl 2019 2. yarısı , henüz bir gelişme olmadı. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. BA – BS formlarına düzeltme süresinden sonra düzeltme verdiğimizde tarafımıza ceza teblig ediliyor, düzeltme vermediğimizde hatalı formlar için genellikle ceza kesilmiyor. Gözlemlediğim bu. Bu not ta burada dursun böyle. Maliye’nin haberi olmasın J

Sevgili meslektaşlarım,

Kalın sağlıcakla …

SMMM / Kamil ÖZYANIZ

SMMM Staja Giriş Sınavı Hazırlık Kitabı Yazarı

www.kamilozyaniz.com

www.sinavkolik.com

Şu yazılar ilginizi çekebilir